פיקוח אדריכלי

פיקוח עליון או צמוד מאפשר מענה מקצועי גם במהלך הבניה