top of page
פנש אדריכלות

 הסביבה הבנויה שלנו מורכבת ובעלת השפעה אין סופית על נפשנו ועל אורח חיינו.

ארכיטקטורה איננה רק כלי אלה גם מראה: דרכה אנחנו לומדים על היסטוריה, תפיסות עולם של עמים ופוליטיקה של משטרים. כשמדובר על הפרט אנחנו יכולים להבין מה מבנה המשפחה והמצב התרבותי והפסיכולוגי של האדם המתגורר בבית.

אדריכלות טובה, מתקשרת גם החוצה, עם הסביבה הטבעית והבנויה שלה : חומרים, צורות ופתחים.

בהבנה זו יצאתי ללימודי אדריכלות בבצלאל לפני שנים, עם התפעלות ממשית מכוח האדריכלות והעיצוב ועם כמיהה לאסתטיקה והרמוניה שאדריכל טוב יכול ליצור בכלים הייחודיים לו.

כשאדם מגיע אלי עם בקשה לתכנון, אני שואפת לתפוס את מכלול הנתונים ואפילו קצת מעבר להם.

"הפרויקט המועדף שלי הוא הפרויקט הבא"
Frank Lloyd Wright Architecte
מבא ביתר

צור קשר:

0504-255844

02-5850844

  • Facebook Black Round
bottom of page