top of page
14
16
17
1
IMG_8597 (7)
IMG_8568
19
18
20
13
IMG_8593
סבג 11

אנחנו פגשנו את משפחת ס. שנתיים אחרי שעלתה ארצה מצרפת. הם פנו אילנו על מנת שנעזור להם בבחירת דירה גדולה בירושלים. בחננו יחד איתם את דופלקס הזה, בשכונת הולילנד והצגנו להם אופציות שונות של הרחבות ושינוים משמעותים לתוכנית. הדירה בת כ200 מר גדלה בכ-100 מר וכמעת כל הפונקציות התחלקו בהפזרו בצורה שונה מהמצב המקורי.

מורכבות הפרויקט (מדובר על דירה אחת מקומפלקס של שלוש דירות אחת על השניה) דרשה יותר מתמיד שיתוף פעולה עם מהנדסים ויועצים שונים.

בנוסף לתכנון אדריכלי מקורי יצירתי ופרקטי, הודגשה גם עבודה בתחום העיצוב. בחרנו קווים מודרניים, צבעים מנוגדים וחדים ,ובנגיעות קטנות שילבנו סגנונות.

פנש אדריכלות
bottom of page