top of page
MIS_0078
MIS_0091
MIS_0105

משפחת ב' פנתה אילנו בעקבות המלצות שקיבלו. בפגישה הראשונה שמעתי מהם חלומות על בית גדול ורחב, מעוצב בעדינות "ואם אפשר אז גם בריכה".

הפרוגרמה הגמישה איפשרה תכנון חללים גבוהים וזורמים, מעברים רחבים שמהווים "מקומות" ממש, חדרים גדולים עם מספר מרפסות.

הדגשנו כניסה נעימה מהרחוב, לובי מרכזי ומדרגות צפות שמחברים בין כל פונקציות הבית, וכמובן גלריה פתוחה לקומה כפולה הפונה לחצר גדולה וברכזה בריכה.

פנש אדריכלות
bottom of page