יעוץ כדאיות לפני רכישה או בניה

על מנת לצאת לפרויקט עם כל הנתונים ביד: אפשרויות תכנוניות, הערכה של זמן ושל תקציב.