היתר בניה

המשרד מתמחה בעריכה, הגשה וטיפול מול הרשויות עד לקבלת היתר בניה היתר בניה לאישור מצב קיים,לבניה חדשה או הרחבה

Go to link